Stojadinović Miodrag

Katedra: 226 - Katedra za teorijsku elektrotehniku
Radno mesto: Saradnik
Zvanje: Predavač strukovnih studija
E-mail: micko.sca@gmail.com
Kabinet: Blok F 119
Telefon: 485-2579