Stojković Branka

Katedra: 224 - Katedra za telekomunikacije i obradu signala
Radno mesto: Administrativni saradnik
Zvanje: Administrativni saradnik na projektu
E-mail: stojkov@uns.ac.rs
Lična prezentacija: http://www.ktios.net/
Kabinet: NTP 124A
Telefon: 021/485 4508