Vujkov Barbara

Katedra: 222 - Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače
Radno mesto: Asistent
Zvanje: Asistent
E-mail: vujkovbarbara@gmail.com
Kabinet: NTP 204
Telefon: 021/485 4528