Postupak izrade i odbrane doktorskih disertacija

Poštovani,

ovde se možete informisati o postupku izrade i odbrane doktorskih disertacija na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Stavke koje je neophodno uvrstiti u bilten DEET kako bi bile usvojene od strane NNV Departmana, i potrebna dokumentacija za bilten DEET, su sledeće:

1. Predlog sastava Komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije. 

Prilikom ovog koraka potrebno je elektronski dostaviti popunjen Obrazac: Izvod iz zapisnika Nastavno-naučnog veća departmana – 1 (Obrazac Q2.HA.13-03) koji možete preuzeti ovde.

Obrazac se dostavlja Snežani Bojanić, referentu Studentske službe za doktorske studije (e-mail: postdiplomske@uns.ac.rs) i Ljiljani Mihaljević (e-mail: lj.mihaljevic@uns.ac.rs).

2. Usvajanje Izveštaja Komisije o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije.

Prilikom ovog koraka potrebno je elektronski dostaviti nepotpisan Izveštaj Komisije o oceni podobnosti, kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije, u pdf fajlu, Ljiljani Mihaljević (e-mail: lj.mihaljevic@uns.ac.rs).

3. Predlog sastava Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije.

Prilikom ovog koraka potrebno je elektronski dostaviti popunjen Obrazac: Izvod iz zapisnika Nastavno-naučnog veća departmana – 2 (Obrazac Q2.HA.13-07) koji možete preuzeti ovde.

Obrazac se dostavlja Snežani Bojanić, referentu Studentske službe za doktorske studije (e-mail: postdiplomske@uns.ac.rs) i Ljiljani Mihaljević (e-mail: lj.mihaljevic@uns.ac.rs).

4. Predlog Izveštaja Komisije o oceni doktorske disertacije.

Prilikom ovog koraka potrebno je elektronski dostaviti nepotpisan Izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije, u pdf fajlu, Ljiljani Mihaljević (e-mail: lj.mihaljevic@uns.ac.rs).

Obrasce i pdf fajlove je potrebno dostaviti najkasnije do utorka do 12č (minimum dan ranije pre dana objavljivanja biltena DEET).

Svako dobro,
prof. dr Boris Dumnić