Pravilnik o davanju saglasnosti za rad nastavnika i saradnika sa Univerziteta u Novom Sadu na drugoj visokoškolskoj ustanovi odnosno kod drugog poslodavca (od 1.10.2006. godine; izmene i dopune: 22.12.2016. godine)

Poštovane koleginice i kolege,

Ovde se možete informisati o davanju saglasnosti za rad nastavnika i saradnika sa Univerziteta u Novom Sadu na drugoj visokoškolskoj ustanovi odnosno kod drugog poslodavca.

Puno pozdrava,

Mirjana Damnjanović