Upis OAS studija – Kako upisati E1 (EET)

Studijski program OAS – energetika, elektronika i telekomunikacije (E1)

Nastava na osnovnim akademskim studijama traje 4 godine, a izrada završnog diplomskog rada predviđena je u osmom semestru. Ukupan broj ESPB bodova je 240. Na studijski program svake godine se upisuje 240 studenata. Studenti koji uspešno završe ovaj studijski program dobijaju diplomu inženjera Elektrotehnike i računarstva, pri čemu diploma sadrži naziv studijskog programa Energetika, elektronika i telekomunikacije, dok dodatak diplomi sadrži i informacije o posebnim kompetencijama koje je student u toku studiranja stekao.

U okviru studijskog programa Energetika, elektronika i telekomunikacije postoji pet izbornih područja – modula:

  1. Elektroenergetika – Elektroenergetski sistemi,
  2. Elektroenergetika –Energetska elektronika i električne mašine,
  3. Mikroračunarska elektronika,
  4. Informaciono-komunikacione tehnologije i obrada signala,
  5. Merno-informacioni sistemi.

Prva godina studija je zajednička, a zatim se studenti opredeljuju za jedan od modula.

Za prva dva modula, Elektroenergetika – Elektroenergetski sistemi i Elektroenergetika –Energetska elektronika i električne mašine, zajedničke su prve tri godine studija.

Na modulu Mikroračunarska elektronika studenti se nakon treće godine kroz izborne predmete profilišu za kompetencije iz oblasti i biraju jednu od sledećih izbornih grupa:

  1. Embedded sistemi i algoritmi,
  2. Mikro i nano elektronika i
  3. Primenjena elektronika.

Na modulu Informaciono-komunikacione tehnologije i obrada signala studenti se nakon treće godine kroz izborne predmete profilišu za kompetencije iz oblasti biraju jednu od sledećih izbornih grupa:

  1. Informaciono-komunikacione tehnologije i
  2. Obrada signala

Na modulu Merno-informacioni sistemi nema dodatnih izbornih grupa.

Za ceo studijski program je zajedničko da se izborni predmeti biraju iz liste predloženih predmeta. Uz saglasnost rukovodioca studijskog programa izborni predmet može se zameniti nekim od predmeta sa Fakulteta tehničkih nauka ili Univerziteta u Novom Sadu. Pri tome moraju biti ispunjeni preduslovi koji se propisuju za pohađanje nastave iz izabranog predmeta

Nastava se izvodi kroz predavanja i vežbe. Na predavanjima se, uz korišćenje savremenih didaktičko-metodičkih sredstava, izlaže predviđeno gradivo uz neophodna objašnjenja koja doprinose boljem razumevanju predmetne materije.

Na vežbama, koje prate predavanja, rešavaju se konkretni zadaci i izlažu primeri koji dodatno ilustruju gradivo. Vežbe mogu da budu auditorne, računarske ili laboratorijske. Pored toga, važan segment prenošenja znanja predstavljaju i konsultacije.

U zavisnosti od karaktera vežbi određuje se broj studenata u grupi. Studentske obaveze na vežbama mogu sadržavati izradu seminarskih i domaćih radova, kao i manjih stručnih projektnih zadataka pri čemu se svaka aktivnost studenata tokom nastavnog procesa prati i vrednuje prema pravilima koja su usvojena na nivou Fakulteta. Broj osvojenih bodova iskazan je prema jedinstvenoj metodologiji i odražava opterećenost studenta.

Praktičan deo nastave izvodi se u savremenim i dobro opremljenim laboratorijama u kojima se student osposobljavaju za praktično rešavanje inženjerskih problema.

Više informacija o studijskom programu, kao i spisak predmeta možete potražiti na sledećem linku.

Sve dodatne informacije možete dobiti od rukovodica studijskog programa.