Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije,

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 6, 21102 Novi Sad
Telefon: +381(0)21/485-2558

Osnovne strukovne studije

     Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije matičan je za studijski program osnovnih strukovnih studija (OSS), koje traju 3 godine i vrede 180 ECTS...

NAJNOVIJE NA DEET-U

BILTEN DEET 373-2021

Poštovane profesorice i profesori, molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 01.03.2021. godine, do 9 časova. Konkurs za izbor u zvanje Katedra za električna merenja predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: vanredni ili redovni profesor, za...

BILTEN DEET 372-2021

Poštovane profesorice i profesori, molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 22.02.2021. godine, do 9 časova. Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere: Stefan Ruvčeski, u zvanje: asistent, za užu naučnu oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo, i donese odluku o zasnivanju radnog...

BILTEN DEET 371-2021

Poštovane profesorice i profesori, molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do srede, 17.02.2021. godine, do 9 časova. Doktorske disertacije Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije: R. br. Student Naslov...

Pravilnik o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja

Poštovani, ovde se možete informisati o pravilniku o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja. Puno pozdrava, Prof. dr Mirjana Damnjanović

Pravilnik o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u...

Poštovani, ovde se možete informisati o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Puno pozdrava, Prof. dr Mirjana Damnjanović

NAŠI PRIJATELJI

NAJNOVIJE NA SAJTU